Dječiji malignitet

Dječiji malignitet je vodeći uzrok smrtnosti kod djece uzrasta do 14 godina, kako kod nas tako i u Evropi. Dječiji malignitet pripada grupi rijetkih bolesti. Od 100% oboljelih od maligniteta manje od jedan odsto su djeca i taj mali procenat je nedovoljan da bi se farmaceutskim kompanijama isplatila klinička istraživanja i kreiranja novih lijekova namjenjenih djeci.
Postoje razne vrste maligniteta koje svaka za sebe imaju specifičnosti, različit način liječenja i zbog toga različite šanse za izliječenje. Bolest nastaje zbog nekontrolisanog rasta ćelija. Dječiji malignitet se može javiti u obliku leukemije koja se širi u krvnom sistemu ili kao malignih tumora (novo stvaranje tkiva) koji se mogu javiti svuda po tijelu.
Pored intenzivnog istraživanja u ovom području ni danas se još ne zna zašto djeca obolijevaju od raka. Pošto do sada uzrok maligniteta kod djece još nije objašnjen,  znači ni vi niste mogli nešto uraditi da biste ovu bolest kod Vašeg djeteta spriječili.
Prema poslednjim podacima sa kojima raspolažemo, na Odjeljenju dječije hematoonkologije u UB Klinički centar Banjaluka trenutno se liječi sedamnaestero djece. Na praćenju i terapiji održavanje se nalazi 34 djece. Ukupan broj liječenih u poslednjih 10 godina je 178. Ovdje treba napomenuti da se određeni broj djece liječi u zdravstvenim centrima izvan Republike Srpske.
Istraživanja su pokazala da 80% djece oboljele od maligniteta ozdravi.
Dječiji malignitet je porodična bolest i svaki član porodice snosi dugotrajne posljedice. Današnji svjetski standardi dijagnostike, liječenja, njege i brige o djeci i mladima sa kancerom, zahtjeva uključivanje šire društvene zajednice.