O nama

O NAMA
Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ iz Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci je registrovano Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci br. F-1-157/14 dana 04.11.2014. godine na inicijativu roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
Članovi udruženja su roditelji oboljele, izliječene i preminule djece. U toku je upis članova. Kontakt telefon: 065/733-595; Dijana Berić.
Udruženjem upravljaju Skupština i Upravni odbor.
MISIJA – djeci oboljeloj od malignih bolesti omogućiti najbolje uslove liječenja i najbolju dijagnostiku, tretman, njegu i praćenje nakon okončanog liječenja sa najvećim izgledima za izliječenje i oporavak.
VIZIJA – djeca imaju pravo na liječenje, izlječenje i život, a roditelji imaju nezamjenjivu i značajnu ulogu u životu svoje djece i pravo da aktivno učestvuju u liječenju.
CILJEVI
– informacija za djecu i roditelje
– psihološka i socijalna pomoć porodicama
– van-bolnički smještaj za djecu i porodice „Roditeljska kuća“
– materijalna pomoć hematoonkološkom odjeljenju
– informisanje javnosti o malignim dječiji m bolestima
– saradnja sa zdravstvenim radnicima kroz održavanje zajedničkih sastanaka i stručnih skupova
– saradnja sa drugim udruženjima djece oboljele od malignih bolesti
– podrška i pomoć za edukaciju zdravstvenih radnika u liječenju malignih bolesti