Od svog osnivanja naše udruženje ostalo je vjerno osnovnom prioritetu svog djelovanja, a to je dobrobit naših korisnika – djece oboljele od malignih bolesti i njihovih najbližih.

NAŠA MISIJA – djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima pružiti aktivnu, trajnu i cjelovitu pomoć i podršku.

NAŠA VIZIJA – sva djeca imaju pravo na liječenje, izlječenje i život, a roditelji imaju nezamjenjivu i značajnu ulogu u životu svoje djece i pravo da aktivno učestvuju u njihovom liječenju.

CILJEVI UDRUŽENJA:

  • Informacije za djecu i roditelje
  • Psihološka i socijalna pomoć porodicama
  • Vanbolnički smještaj za djecu i porodice Roditeljska kuća
  • Zastupanje bolesne djece i porodica
  • Materijalna pomoć Hematoonkološkom odjeljenju UKC RS Banja Luka
  • Informisanje javnosti o malignim dječjim bolestima
  • Saradnja sa nadležnim državnim institucijama
  • Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i svijetu
X